Pagrindinis
>
Laimėk ,,CFMOTO 250NK MOTOCIKLĄ“ žaidimas

Laimėk ,,CFMOTO 250NK MOTOCIKLĄ“ žaidimo taisyklės

1. Žaidimo organizatorius, koordinatorius ir duomenų tvarkytojas

1.1. Žaidimo organizatorius yra UAB ,,Motorider“ (toliau tekste – Organizatorius), įmonės kodas 300052338, adresas Raudondvario pl.131B, Kaunas, LT-47191.

2. Registracijos terminai

2.1 Registruotis žaidime galima nuo 2022 m. gegužės  27 d. iki 2022 m. gegužės 28 d.

3. Prizas

3.1 Prizų fondą sudaro 1 CFMOTO 250NK  motociklas.

4. Registracija

4.1 Registruotis žaidime galima įsigyjant UAB ,,Motorider“ stende ,,Baikerių naktys 2022“ renginio metu nuo 2022 m. gegužės  27 d. iki 2022 m. gegužės 28 d., prekių už nemažiau nei 10 Eur vieno pirkimo metu ir gavus loterijos bilietą. Žaidime dalyvauja užpildyti loterijos bilietai išduoti žaidimo registracijos laikotarpiu.

4.2 Vienas dalyvis gali dalyvauti žaidime neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigydamas bent už 10 Eur prekių vienu pirkimu.

4.3 Žaidime dalyvauti gali tik vyresni nei 18 metų asmenys.

4.4 Žaidimo Koordinatorius nėra atsakingas už:

4.4.1 pasekmes, kurios kyla dėl melagingų duomenų pateikimo ar kitų netikslumų, kylančių dėl dalyvio kaltės;

4.5 Dalyvaudamas žaidime, dalyvis sutinka, kad jo duomenis tvarkytų UAB ,,Motorider“ savo duomenų bazėje laimėtojų ištraukimo, jų paskelbimo, prizų išdalinimo tikslais duomenų bazėje rinkodaros naudojimo tikslais.

5. Laimėtojų nustatymas

5.1. Prizo laimėtojas bus nustatomas atsitiktiniu būdu atrenkant laimėtoją burtų traukimo metu gegužės 28 d. vakare renginyje ,,Baikerių naktys 2022“.

6. Laimėtojų paskelbimas

6.1 Laimėtojas bus paskelbtas gegužės 28 d. vakare renginyje ,,Baikerių naktys 2022“.

7. Prizų atsiėmimas

7.1 UAB „Motorider“ susisieks su laimėtoju asmeniškai susitarti dėl prizo atsiėmimo.

7.2 Prizas atsiimamas UAB ,,Motorider“ būstinėje Kaune, Raudondvario pl.131B, Kaunas, LT-47191.

7.3 Atsiimdamas prizą, laimėtojas turi turėti galiojantį tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba ATK).

7.4 Prizai neišmokami pinigine suma, nekeičiami į kitą prizą, produktus ar paslaugas, nesiunčiami paštu.

7.5 Jei prizo vertė viršija 100 EUR, laimėtojas žaidimo prizų Koordinatoriui turės pateikti savo asmens kodą bei gyvenamosios vietos adresą, kurie bus naudojami deklaruoti prizo vertę. Jeigu prizo vertė viršija 200 EUR, laimėtojas turės pateikti savo asmens kodą bei gyvenamosios vietos adresą gyventojo dėl pajamų mokesčio sumokėjimo. Su prizais susijusius mokesčius sumoka Koordinatorius.

7.9 Prizas, kurio neatsiims laimėtojas iki 2022 m. birželio 31 d., bus perduoti rezerviniam laimėtojui, kuris prizą galės atsiimti iki 2022 m. liepos 7 d.

7.10 Prizas, kurio neatsiims laimėtojas iki 2022 m. liepos 7, taps UAB ,,Motorider“ nuosavybe.

8. Baigiamosios nuostatos

8.1 UAB „Motorider“ darbuotojai negali dalyvauti žaidime.

8.2 Organizatoriaus ir dalyvių teisės bei pareigos yra apibūdintos tik šiomis taisyklėmis.

8.3 Reklaminėje medžiagoje pateikiama šio žaidimo informacija yra tik informacinio pobūdžio.

8.4 Dalyvavimas šiame žaidime reiškia, kad dalyvis sutinka su šiose taisyklėse nurodytomis nuostatomis.

8.5 Visi žaidimo Organizatoriaus priimti su žaidimu susiję sprendimai žaidimo metu yra galutiniai ir privalomi visiems dalyviams.

8.6 UAB „Motorider“ turi teisę iš dalies pakeisti žaidimo taisykles bet kuriuo metu be išankstinio perspėjimo, kad paskelbus pakeitimus žaidimo puslapyje www.motorider.lt, būtų užtikrintas saugumas ir skaidrumas.

8.7 Dalyviai turi teisę iki 2022 m. liepos 1 d. pateikti skundus dėl žaidimo eigos. Visi skundai turi būti skirti žaidimo organizatpriui UAB „Motorider“, adresu Raudondvario pl.131B, Kaunas, LT-47191. Atsakymai į skundus turi būti pateikti per 15 darbo dienų nuo skundų gavimo datos.

8.8 Visų dalyvių asmeniniai duomenys bus naudojami žaidimo vykdymo ir rinkodaros tikslais.